Tribulus Terrestris'in afrodizyak aktivitesinin değerlendirilmesi

Çalışmanın amacı:

Tribulus terrestris'in (LAET) kurutulmuş meyvelerinin ve liyofilize sulu ekstraktının cinsel yönden halsiz erkek albino sıçanlarda cinsel işlev üzerindeki, anlık ve tekrarlanan doz uygulamasının etkisini incelemek .

Malzemeler ve Yöntemler:

Tribulus uygulamasının farklı vücut sistemleri üzerindeki uzun dönemli etkilerini değerlendirmek için yirmi sekiz günlük oral toksisite çalışmaları yapılmıştır.

Sonuçlar:

Tribulus tedavisi ile cinsel davranışta doza bağlı bir iyileşme gözlenmiştir.

 • Ereksiyon
 • Erken Boşalma
 • İntomission Frekansı
 • Serum Testesteron düzeylerinde anlamlı ve olumlu değişimler gözlemlenmiştir.

28 günlük oral toksisite çalışmasında vücut sistemi üzerine bir yan etkisi tespit edilmemiştir.

Bu çalışmanın bulguları, T. terrestris'in erkeklerde cinsel işlev bozukluğunun tedavisinde cinsel arttırıcı olarak geleneksel kullanımını doğrulamaktadır .

Giriş

Erektil disfonksiyon (ED) infertilite, ilişki sorunları, benlik imajının bozulması ve yaşam kalitesine olumsuz etkileri bulunan en yaygın sorunlardan bir tanesidir.

ED için etkileyici faktörler;

 • Kronik Kalp Hastalığı
 • Yüksek Kolesterol
 • Diabetes Mellitus
 • Sigara, Alkol
 • ilaç Bağımlılığı
 • Stres
 • Yemek Alışkanlıkları
 • ve Artan Yaş.

Epidemiyolojik çalışmalar, gelişmiş ülkelerde yüksek Erektil Disfonksiyon prevalansı olduğunu göstermiştir ve bu nedenle önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir.

ED Tedavi Yöntemleri;

 • İlaç
 • Cerrahi Yöntemler
 • Penis Terapisi
 • Mekanik Cihazlar

İlaç Tedavileri

 • Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörleri
  • Yan Etkileri;
   • Baş ağrısı , Kızarıklık, Dispepsi, Nazal konjesyon, Baş dönmesi, Görme sorunları, Sırt ağrısı, Kas ağrısı
 • Geleneksel tıpta, Tribulus terrestris'in  afrodizyak aktiviteye sahip olduğu ve insanlarda cinsel işlevi arttırmak için en eski yöntemlerden bazıları olduğu bildirilmektedir.
  • Yan Etkileri,
   • Yapılan klinik çalışmalarda Tribulus'un herhangi bir yan etkisi gözlemlenmemiştir.

Deneysel çalışmalar kullanarak T. terrestris ekstreler testosteron, dihidrotestosteron ve dehidroepiandrosteron artışa atfedilmiştir, cinsel fonksiyonda artış göstermiştir.

    • Dihidrotestosteron; erkek vücudunda bulunan testosteron hormonunun aktif versiyonu olan güçlü metobolitine verilen addır.
    • Dehidroepiandrosteron veya Dhea, böbreküstü bezlerinde salgılanan bir hormondur ve hipofiz bezinde salgılanan ACTH'un kontrolündedir. Zayıf bir erkeklik hormonudur fakat erkeklerde salgılandığı zaman erkeklik hormonlarına dönüşmektedir.

Başka bir klinik çalışmada,  T. terrestris özü vücudun doğal testosteron düzeylerini arttırdığı ve böylece erkek cinsel performansı artırırarak ve kas inşa yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

Cinsel işlev bozukluğunu yaşlı nüfusta daha yaygın olduğu gösterilmiştir, Afrodizyak ve cinsel aktiviteleri nedeniyle yaşlı ve cinsel olarak halsiz erkeklerde araştırma ilaçlarının değerlendirilmesi, klinik ortamdaki etkinlikleri için daha iyi bir belirleyicidir. Bu nedenle mevcut çalışma, T. terrestris'in (LAET) kurutulmuş meyvelerinin liyofilize sulu ekstraktının yaşlı ve cinsel olarak halsiz erkek albino sıçanlarda tek doz ve tekrarlanan doz uygulamasının afrodizyak aktivitesini değerlendirmek için gerçekleştirildi.

Çalışmada Kullanılan Malzemeler

Kadın (14-16 haftalık) ve Erkek (55-60 haftalık) albino sıçanları kullanılmıştır.

Tüm hayvan deneyleri, Hayvanlarla İlgili Deneylerin Kontrolü ve Denetimi Amaçlı Komite'ye uygun olarak gerçekleştirilmiş ve Kurumsal Hayvan Etiği Komitesi tarafından onaylanmıştır.

Akut Çalışma

Toplam 18 seksüel halsiz erkek Wistar sıçanı seçildi ve ayrı olarak barındırıldı. Rastgele her biri altı hayvandan oluşan üç gruba ayrıldı.

 • Grup I'e 2 ml / kg taşıyıcı (% 1 sakız akasyası) verildi ve kontrol görevi gördü,
 • grup II'ye 50 mg / kg LAET verildi ve
 • grup III'e ağızdan 100 mg / kg LAET verildi.

İlaç / aracın uygulanmasından elli dakika sonra hayvanlar bir cam kafese (40 x 50 x 40 cm) yerleştirildi. 10 dakikalık bir adaptasyon döneminden sonra, cinsel olarak alıcı bir kadın, kafese bırakarak erkeğe sunuldu. Agmo tarafından tarif edildiği gibi aşağıdaki cinsel davranış parametreleri , her gruba verilen tedavinin farkında olmayan eğitimli bir gözlemci tarafından 30 dakika süreyle kaydedildi.

Kronik çalışma 

Kronik çalışma için aynı hayvan seti kullanıldı. İlaç / araç tedavisine 13 gün daha devam edildi. 14. günde ilaç / araç uygulamasından elli dakika sonra, hayvanların cinsel davranışları yukarıda 'Akut çalışma' altında tarif edildiği gibi ölçülmüştür.

Yirmi sekiz günlük oral toksisite çalışması 

Kronik LAET uygulamasının çeşitli vücut sistemleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için, kimyasalların test edilmesi için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre 28 günlük bir oral toksisite çalışması yapılmıştır. On altı erkek Wister sıçan (her biri 180-200 g ağırlığında) iki gruba ayrıldı ( n = 8). Grup I aracı (% 1 sakız akasyası) aldı ve normal kontrol görevi gördü. Grup II, test ilacını 500 mg / kg'lık bir dozda (test edilen en yüksek dozun beş katı) aldı. İlaç / araç uygulaması 28 gün sürdürüldü. Hayvanlar, ilaç / araç uygulamasından 3 saat sonrasına kadar davranışsal anormallikler için tüm günlerde gözlendi.

Bir P <0.05 değeri anlamlı kabul edildi.

SONUÇLAR

Akut çalışma

LAET uygulaması, tedavi edilen hayvanların cinsel davranışlarında doza bağlı bir artış göstermiştir. Test edilen her iki dozda (50 ve 100 mg / kg), artan cinsel davranış göstergeleri olan, montaj sıklığı, intromisyon sıklığı ve penil ereksiyon indeksinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardı.

Kronik çalışma

Kronik LAET uygulamasının cinsel davranış üzerindeki etkileri, akut çalışmada elde edilen sonuçlara benzerdi. Kronik uygulama aynı zamanda cinsel davranışlarda doza bağımlı bir artış üretti ve bu kontrol hayvanlarıyla karşılaştırıldığında anlamlıydı. Bununla birlikte, LAET'in kronik uygulaması, tek doz uygulamasına kıyasla cinsel davranışta daha fazla artış sağlamıştır. LAET ile tedavi edilen sıçanlarda serum testosteron seviyesi ve sperm sayısının da kontrol hayvanlarıyla karşılaştırıldığında önemli ölçüde arttığı bulunmuştur.

LAET'in toksisite profili

Yirmi sekiz günlük LAET oral uygulaması, tüm gözlem süresi boyunca test edilen hayvanlarda herhangi bir mortalite veya davranış değişikliği üretmemiştir. Kan kimyası, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, hepatik enzimler veya böbrek, karaciğer, testis ve penis histolojisinde değişiklik yoktu.

Bu çalışma, LAET'in deneysel sıçanlarda yaşlanmaya bağlı cinsel işlev bozukluğunu tersine çevirmedeki etkinliğini göstermektedir. Sonuçlarımıza dayanarak, LAET'in erkeklerde cinsel işlev bozukluğunun yönetimi için mevcut yöntemlere güvenli bir terapötik alternatif olarak kullanılabileceği sonucuna vardık.